Đừng kinh doanh Online khi chưa có Website

Bạn có biết ? Theo thống kê của Hootsuite :
 
87%
Người dung tìm kiếm thông tin sản phẩm Online
77%
Số người quyết định mua sắm online
60%
Quyết định lựa chọn sản phẩm khi có Website
Nếu bạn không có một Website bạn đã bỏ lỡ đến 60% người tiêu dùng online.